Průmyslová, vodárenská

Vodárenská čerpadla
Chemické látky
Ropné látky
Jiná čerpadla

Vodárenská čerpadla

Tato skupina zahrnuje čerpadla určená pro vodárenský průmysl, úpravny vody, zemědělství, ale i např. důlní provozy. Čerpadla jsou obvykle určena pro trvalý a náročný provoz.

Sortiment
Výrobci a ukázky jejich produktů

Vzhledem k rozsahu nabídky jsou uvedeny jen některé příklady,
po sdělení Vašich požadavků Vám rádi zpracujeme konkrétní nabídku.

SIGMA

CVX

Grundfos

CR

Wilo

NVI

KSB

Movichrom, Etachrom, Etablock

ISH

BETA, META-PLUS, MONO-NORM

Calpeda

MXV


Chemické látky

Speciální čerpadla pro chemické látky musí být konstruována tak, aby mohla čerpat kapaliny, které by mohly ohrozit a znečistit životní prostředí. Jedná se o kapaliny těkavé, agresivní, toxické nebo výbušné. Kromě čerpadel pro pevné umístění se jedná i o čerpadla mobilní pro přečerpávání kapalin ze sudů, barelů a cisteren.

Sortiment
Výrobci a ukázky jejich produktů

Vzhledem k rozsahu nabídky jsou uvedeny jen některé příklady,
po sdělení Vašich požadavků Vám rádi zpracujeme konkrétní nabídku.

ISH

NCUS-HC, META-MAK, NCU-HC, NHR-NC

FLUX

Čerpadla FLUX

JESCO

Dávkovací čerpadla


Ropné látky

Sem řadíme čerpadla pro dopravu a přečerpávání ropných látek jako je benzín, nafta a topné i jiné oleje. Kromě čerpadel pro pevné umístění se jedná i o čerpadla mobilní pro přečerpávání kapalin ze sudů, barelů a cisteren. Obvykle jsou čerpadla upravena pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Sortiment
Výrobci a ukázky jejich produktů

Vzhledem k rozsahu nabídky jsou uvedeny jen některé příklady,
po sdělení Vašich požadavků Vám rádi zpracujeme konkrétní nabídku.

Sigma

ZOM, ZOP
FAC, FAD
ZOL, ZTL
EQPV

FLUX

Čerpadla FLUX


Jiná čerpadla

Do této oblasti řadíme speciální a dávkovací čerpadla pro potravinářský průmysl. Slouží k čerpání mléka, vína, piva, sirupů... Další oblastí jsou čerpadla pro čerpání barev, omítek a chladících emulzí. Kromě čerpadel s pohonem elektromotorem může jít o čerpadla ruční.

Sortiment
Výrobci a ukázky jejich produktů

Vzhledem k rozsahu nabídky jsou uvedeny jen některé příklady,
po sdělení Vašich požadavků Vám rádi zpracujeme konkrétní nabídku.

SIGMA

EBAW, EQPV, NPB

ISH

K, K-DIN
KB, K-BS

EMP

3COA
B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
Telefon: 381253797, 381256355, Fax: 381254483
E-mail: bkt@bkt.cz