Čerpadla  >   Dům, zahrada, technika budov  >   Odpadní vody  >   Fekální vody

Produkt: Jednovřetenová rotační čerpadla
Výrobce: SIGMA (www.sigma.cz)
Typ: EPR

EPR

zvětšit

Použití

Vřetenová čerpadla řady EPR jsou určena k čerpání kapalin značného rozsahu druhů od čistých a řídkých, přes viskózní, znečištěné a zahuštěné kapaliny a suspenze až po kašovité látky bez abrasivních účinků.

Mohou dopravovat kapaliny, které obsahují i případné menší množství pevných mechanických přimísenin a jiných krátkovláknitých látek, musí však být zabráněno jejich usazování nebo tuhnutí za klidu jak v čerpadle, tak v potrubí a jejich čerpání smí být za podstatně snížených provozních otáček čerpadla. Obsah vydírajících podílů a stupeň jejich tvrdosti ovlivňuje ovšem životnost čerpadla a proto v těchto pracovních podmínkách nutno počítat s přiměřeně rychlejším opotřebením. Jsou také schopna čerpat kapaliny se sklonem k pěnění nebo srážení.

Maximální teplota čerpané kapaliny je 70°C (krátkodobě max. 85 °C, např. při čištění čerpadla apod.).

Pro pracovní všestrannost a významné přednosti nacházejí vřetenová čerpadla EPR široké uplatnění prakticky ve všech průmyslových odvětvích a výrobních oborech, především v zemědělství, chemickém průmyslu, ve stavebnictví, průmyslu papíru a celulózy, v hornictví atd.

Konstrukce

Čerpadlo je konstruováno jako jednovřetenové, horizontální, sestávající v podstatě z části hydraulické a mechanické.

Hydraulická část sestává ze dvou základních pracovních elementů čerpadla, tj. statoru a vřetena. Stator, který je vložen mezi sací a výtlačné těleso, má uvnitř navulkanizovanou pryžovou vložku, jejíž dutina je provedena ve tvaru dvouchodého oblého závitu. při pohybu vřetena se vytvářejí v dutině statoru uzavřené a navzájem oddělené duté prostory, které se s otáčením vřetena neustále rovnoměrně posunují ve směru stoupání šroubovice vřetena a dopravují svým objemem kapalinu ze sacího do výtlačného prostoru. Kroutící moment se přenáší od hnacího hřídele na vřeteno speciálním kloubovým spojovacím hřídelem.

Mechanickou část tvoří ložiskový kozlík s hnacím hřídelem, který je uložen ve dvou valivých ložiskách, mazaných dlouhodobou tukovou náplní. Dvouřadé valivé ložisko zachycuje rovněž axiální síly rotoru. Proti vnikání nečistot či úniku tuku je ložiskový prostor chráněn pryžovými kroužky GUFERO.

Ucpávka hnacího hřídele má měkké provazcové těsnění se zahlcovacím kroužkem uprostřed. Podle druhu čerpané kapaliny a provozních podmínek, může být pronikající kapalina z ucpávky odváděna do odpadu, popřípadě lze ucpávku uzavřít nebo proplachovat přetlakovou vodou či jinou čistou kapalinou za účelem ochrany proti předčasnému opotřebení.

Přednosti

Čerpadla EPR se vyznačují:

  • plynulým a rovnoměrným průtokem čerpané kapaliny bez pulzací a nárazů,
  • vysokým stupněm účinnosti,
  • malou hmotností,
  • jednoduchou konstrukcí, umožňující snadnou demontáž, čistitelnost a nenáročnou obsluhu.

Materiál

Litinové provedení "GO" jako základní na běžné neutrální kapaliny s touto skladbou hlavních dílů:

  • sací a výtlačné těleso jsou ze šedé litiny,
  • pracovní vřeteno je z korozivzdorné oceli a uhlíkové oceli,
  • spojovací kloubový hřídel je z uhlíkové oceli,
  • statorová vložka je ze speciální technické pryže.

Nerezové provedení "GY" na částečně agresivní kapaliny a látky s touto skladbou hlavních dílů:

  • sací a výtlačné těleso, pracovní vřeteno a spojovací kloubový hřídel jsou z korozivzdorné oceli,
  • statorová vložka je standardně ze speciální technické pryže nebo v úpravě ze zdravotně nezávadné potravinářské pryže.
B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz