Čerpadla  >   Průmyslová, vodárenská  >   Vodárenská čerpadla

Produkt: Čerpací soustrojí odvozené z řady čerpadel META-PLUS
Výrobce: ISH - ČERPADLA a.s. (www.cerpadla.cz)
Typ: MONO-NORM

MONO-NORM
Standardní čerpadla PN 10

Popis

Čerpací soustrojí řady MONO-NORM je hydraulicky odvozeno ze základní řady čerpadel META-PLUS. Soustrojí MONO-NORM představuje jednostupňové horizontální odstředivé, radiální čerpadlo spirální konstrukce s patkopřírubovým nebo přírubovým standardním elektromotorem, které spolu tvoří jeden kompaktní celek - monoblok. Sací hrdlo spirály je axiální ve vodorovné poloze, výtlačné hrdlo je v podélné ose čerpadla ve vertikální poloze - směrem nahoru.

Stator čerpadla se skládá ze spirály s podstavnými patkami, příruby ucpávky a mezikusu, který je spojovacím dílcem mezi čerpadlem a elektromotorem.

Rotor čerpadla tvoří nástavec hřídele, kuličkové ložisko s opěrnými a pojistnými kroužky, zavřené oběžné kolo, letmo upevněné na nástavci hřídele, které je zajištěno pomocí matice a pojistné podložky.

Čerpadlo je standardně osazeno jednoduchou mechanickou ucpávkou (krátká v normalizovaném provedení, případně i jiná vhodná ucpávka). Sedlo ucpávky může být bez nebo s pojišťovacím kolíkem. Nestandardní provedení ucpávky musí být potvrzeno v KS.

Konstrukce soustrojí umožňuje demontáž rotoru s elektromotorem bez demontáže sacího a výtlačného potrubí. Spirála zůstává v potrubí.

Alternativně jsou soustrojí kotvená přímo na betonový základ (menší velikosti) nebo mají společný základový rám pro celé soustrojí (větší velikosti).

Použití

Soustrojí MONO-NORM je vzhledem k použité jednoduché mechanické ucpávce určeno k čerpání mechanicky čistých, chemicky neutrálních i aktivních kapalin. Podle provedení ucpávky a údajů výrobce ucpávek je možno v omezeném rozsahu soustrojí použít i na kapaliny s obsahem mechanických příměsí pevných látek. Takové použití soustrojí musí být potvrzeno v KS (musí být určena velikost a % obsahu pevných látek).

Dle účelu použití se čerpadla dodávají v těchto modifikacích:
A) Standard - pro běžné použití
B) Výbušné prostředí - pro čerpání nehořlavých kapalin v prostředí s nebezpečím výbuchu
C) Hořlaviny - pro čerpání hořlavých kapalin v prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovní podmínky

Oblast průtokuod 0,8 do 105 l.s-1
Rozsah dopravní výškyod 3 do 85 m
Provozní otáčky1450, 1750, 2900, 3500 1.min-1
Maximální provozní tlak1,0 MPa (10 bar)
Provozní teplotaod -30 °C do +100 °C
DN sacího hrdlaod 50 do 200 mm
DN výtlačného hrdlaod 32 do 150 mm
Rozsah hustoty čerpané kapalinyod 600 kg.m-3 do 1 150 kg.m-3
Kinematická viskozitado 20 mm2.s-1
Hodnota pH0 - 14

Rozsah dodávky

Dle druhu pohonu a velikosti soustrojí se MONO-NORM dodává v těchto variantách:

90monoblokové uspořádání soustrojí s přírubovým motorem
91monoblokové uspořádání soustrojí s patkopřírubovým motorem podepřeným patkou
92monoblokové uspořádání soustrojí s patkopřírubovým motorem podepřeným podložkami
93monoblokové uspořádání soustrojí s patkopřírubovým motorem na společném základovém rámu pro čerpadla a motor

Materiálové provedení

  • litina
  • ocelolitina
  • nerezová ocel
  • bronz

Použité ucpávky

  • jednoduché mechanické ucpávky
  • jednoduché a dvojité kazetové mechanické ucpávky (na objednávku)
B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz