Čerpadla  >   Průmyslová, vodárenská  >   Chemické látky

Produkt: Horizontální odstředivá jednostupňová normalizovaná čerpadla
Výrobce: ISH - ČERPADLA a.s. (www.cerpadla.cz)
Typ: META-MAK

META-MAK
Čerpadla podle EN 22858, ISO 2858, DIN 24 256, PN 16

Popis

Čerpadla jsou horizontální, odstředivé, jednostupňové, spirální konstrukce s axiálním vstupem a radiálním výstupem čerpané kapaliny (směrem nahoru).

Pro přenos kroutícího momentu na vnitřní hřídel se používá magnetická spojka, která zabezpečuje naprosto ekologický provoz čerpadla. Vnitřní prostor hydraulické části je pomocí membrány (hrnce) oddělen od vnějšího prostředí. Vlastní magnetickou spojku tvoří dva koaxiálně uložené rotory vybavené věncem velmi silných permanentních magnetů. Prostřednictvím vnější hřídele je mechanicky unášen vnější rotor. Silné magnetické pole vnějšího rotoru unáší vnitřní rotor a tím i vnitřní hřídel se zavřeným oběžným kolem. Vnější hřídel je uložen v kuličkových ložiskách mazaných olejem, vnitřní hřídel je uložen na kluzných ložiskách (dodává výrobce spojky) mazaných čerpanou kapalinou. Nucená cirkulace čerpané kapaliny přes uložení vnitřní hřídele je zajištěna dvěma otvory vrtanými šikmo přes víko čerpadla.

Čerpadla jsou standardně řešena pro pohon elektromotorem, se kterým jsou spojena pružnou spojkou s mezikusem. Smysl otáčení hřídele je u všech velikostí čerpadel ve směru pohybu hodinových ručiček při pohledu od pohonu na čerpadlo.

Použití

Čerpadla jsou určena pro čerpání čistých, chemicky aktivních i neutrálních především nebezpečných (žíravých, hořlavých, jedovatých, zapáchajících) a jinak zdraví nebezpečných kapalin bez mechanických příměsí. Nacházejí široké uplatnění v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém, zpracovatelském průmyslu. Svým charakterem se čerpadla s magnetickou spojkou uplatní všude tam, kde se vyžaduje naprosto ekologický provoz. Možnost použití na jiné než čisté kapaliny je nutné předem projednat a dohodnout v KS.

Dle účelu použití se čerpadla dodávají v těchto modifikacích:
A) Standard - pro běžné použití
B) Výbušné prostředí - pro čerpání nehořlavých kapalin v prostředí s nebezpečím výbuchu
C) Hořlaviny - pro čerpání hořlavých kapalin v prostředí s nebezpečím výbuchu

POZOR - Čerpadla META-MAK nesmí být použita na čerpání kapalin s magnetizujícími částicemi.

Pracovní podmínky

Oblast průtokuod 0,5 do 55,5 l.s-1
Rozsah dopravní výšky8 - 80 m
Provozní otáčky1450, 1750, 2900 a 3500 1.min-1
Maximální provozní tlak1,6 MPa (16 bar)
Provozní teplotaod -40 °C do +180 °C
DN sacího hrdlaod 50 do 150 mm
DN výtlačného hrdlaod 32 do 125 mm
Rozsah hustoty čerpané kapalinyod 600 kg.m-3 do 1900 kg.m-3
Kinematická viskozitado 75 mm2.s-1
Hodnota pH0 - 14

Provedení magnetických spojek

  • základní provedení s vodivými kluznými ložisky
  • provedení s přídavným kovovým ložiskem určeným pro svod statického náboje vnitřního rotoru na kostru statoru
  • provedení s přídavným uhlíkovým třecím kroužkem určeným pro svod statického náboje vnitřního rotoru na kostru statoru

Materiálové provedení

  • litina
  • ocelolitina
  • nerezová ocel
B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz