Čerpadla  >   Průmyslová, vodárenská  >   Chemické látky

Produkt: Membránová a pístová dávkovací čerpadla
Výrobce: JESCO (www.jesco.de)
Prodejce: BIA (www.bia.cz)
Typ: Dávkovací čerpadla

Dávkovací čerpadla

Membránová čerpadla

Membránová dávkovací čerpadla jsou bezúkapová a hodí se zejména pro agresivní nebo jedovatá media.

V závislosti na typu převodovky umožňuje čerpadlo pracovat až do 10 bar. Membránová čerpadla jsou standardně vybavena dělící komorou, která zamezí v případě poškození membrány, aby medium zaplavilo čerpadlo nebo jeho části. Proniklé medium je spádovou trubkou odvedeno do záchytné vany. Membrána je vyrobena z EPDM a je na straně media potažena PTFE. Největší membránové čerpadlo typu GMR má hydraulicky napojený systém dvojité membrány.

Membránová dávkovací čerpadla přirozeně čerpají v závislosti na protitlaku oproti pístovým čerpadlům. Kombinací pístové a membránové dávkovací hlavy se dosáhne vyšší těsnosti, přesnosti dávkování a možnosti vyššího tlaku.

Pístová čerpadla

Pístová čerpadla jsou přesná a na tlaku poměrně nezávislá dávkovací zařízení. V protikladu k membránovým čerpadlům se mění dávkované množství proporcionálně k délce zdvihu a je možno je opakovaně nastavit na nejmenší množství. Proto se hodí dvou a vícehlavá pístová čerpadla zvláště pro přesné směšovací úkoly, pro které je možno libovolně nastavit konstantní poměr různých medií, která musí být dávkována. Pomocí regulovatelných motorů může při konstantním poměru být celkové množství plynule regulováno v rozsahu 5 % až 100 %.

Vytápěné hlavice umožňují dávkování chladem tuhnoucích medií. K zamezení proniknutí media a k ochraně ucpávek proti agresivním látkám jsou vestavěny proplachové lucerny (mimo FEDOS K a TK).

Systémy pístovo-membránové

Pro agresivní a abrazivní media, čerpaná do protitlaku, pro která standardní membránová dávkovací čerpadla nejsou použitelná, mohou být pístová čerpadla vybavena pístovo-membránovou dávkovací hlavou. Tento systém KMS spojuje přednosti bezúkapových membránových dávkovacích čerpadel s přesností pístových dávkovacích čerpadel a zaručuje tak spolehlivé dávkování.

Systém dvojité membrány

K zvýšení spolehlivosti proti netěsnosti při poškození membrány v důsledku opotřebení a pro možnost hlídání poškození membrány mohou být použity dvojité membrány, mezi nimiž je hydraulické propojení provedeno glycerinem.

B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz