Čerpadla  >   Průmyslová, vodárenská  >   Ropné látky

Produkt: Zubová nízkotlaká čerpadla
Výrobce: SIGMA 1868 spol. s r.o. (www.sigma.cz)
Typ: ZOM, ZOP
Ke stažení: Podrobné technické informace

Zubová monobloková nízkotlaká čerpadla ZOM

Použití

Zubová čerpadla ZOM jsou určena na dopravu olejů a jiných chemicky neaktivních kapalin a látek s mazací schopností bez mechanických nečistot.

Maximální teplota čerpané kapaliny60 °C
Maximální dopravní tlak čerpadla1 MPa
Kinematická viskozita čerpané kapaliny běžně do228 mm2.s-1

Čerpadla se s výhodou používají v mazacích a chladicích systémech strojů a mechanismů, případně v nízkotlakých systémech hydraulických nebo také jako přečerpávací soustrojí pro všeobecné použití.

Konstrukce

Zubové čerpadlo ZOM je přírubové konstrukce, s ozubenými koly s vnějším ozubením, která jsou uspořádána v jednoduché dvojici. U největší typové velikosti 1 1/2" - ZOM 125 jsou ozubená kola dvojitá se širokým ozubením složeným do šípu. Oba kalené hřídele jsou uloženy oboustranně v ložiskových pouzdrech s nuceným mazáním dopravovanou kapalinou.

Ucpávku hnacího hřídele tvoří dva kroužky Gufero, odlehčené odsáváním prostoru před nimi zpět do sání, čímž je také zamezeno pronikání dopravované kapaliny kolem hnacího hřídele mimo čerpadlo.

Hrdla mají vnitřní trubkový závit. Doporučený způsob připojení čerpadel na potrubí je utěsněnou závitovou trubkou s přírubou. Možno též použít fitinkového šroubení, popřípadě příslušných závitových přírub podle ČSN.

Provedení a způsob pohonu. Čerpadlo tvoří s přírubovým elektromotorem standardní čerpací soustrojí, nesené spojovací lucernou s upevňovací patkou pro usazení na základ nebo letmé upevnění na konstrukci, konzolu apod.

Elektromotor je trojfázový, asynchronní s rotorem nakrátko pro přímé připojení na síť, zavřeného provedení s vlastním povrchovým chlazením pro napětí 380 V, 50 Hz.

Materiálové provedení

Jako standardní je materiálové provedení s označením "LO", kde hlavní díly čerpadla jsou v těchto materiálových jakostech:

  • těleso čerpadla a spojovací lucerna jsou ze šedé litiny
  • hřídele jsou z uhlíkové oceli, povrchově kalené
  • ozubená kola jsou z uhlíkové oceli
  • ložisková pouzdra jsou z legované litiny

Smysl otáčení

Smysl otáčení hnacího hřídele čerpadla je jednoznačně vpravo při pohledu od pohonu.

Pojišťovací zařízení

Čerpadlo nemá vlastní pojišťovací zařízení a není opatřeno přípojkami pro měřící přístroje. Pojistný ventil a měřící přístroje nejsou příslušenstvím čerpadla, ale výtlačného řadu. Při nebezpečí překročení jmenovitého resp. maximálního tlaku čerpadla a výkonu poháněcího motoru vyžaduje provoz čerpadla, aby výtlačné potrubí bylo opatřeno pojistným ventilem, který se umístí bezprostředně za výtlačným hrdlem čerpadla. Mezi pojistným ventilem a čerpadlem nesmí být žádný uzavírací orgán.

Zubová čerpadla ZOP

Použití

Zubová čerpadla jsou určena všeobecně na dopravu olejů a jiných viskózních kapalin a látek s mazací schopností, bez mechanických nečistot.

Typová řada ZOP představuje základní provedení čerpadel pro široké použití při čerpání olejů a různých netuhnoucích a nekrystalizujících kapalin, jako např. tuků, mýdlových vod, emulzí, louhů atd., ve strojírenských oborech, v některých chemických provozech aj. Vhodné je jejich využití také jako tlakového zdroje v hydraulických systémech a zejména v mazacích a chladicích zařízeních různých strojů a mechanismů.

Průtok0,03 až 17 l.s-1
Maximální dopravní tlak2,5 MPa
Rozsah viskozity3 až 3800 mm2.s-1
Otáčkydo 1450 min-1
Maximální teplota dopravované kapaliny 80 °C

Konstrukce

Čerpadla jsou horizontální, patková, zubová, s ozubenými koly s vnějším ozubením.

Hrdla u velikostí 3 až 125 mají vnitřní trubkový závit, u velikostí 250 až 1000 jsou přírubová.

Hřídele jsou uloženy v ložiskových pouzdrech, mazaných dopravovanou kapalinou.

Ucpávka hnacího hřídele může být
a) měkká šňůrová
b) mechanická

Materiálové provedení

Těleso, štíty, topný štítšedá litina
Topná podložkašedá litina
Ozubená kolauhlíková ocel nebo slitinová ocel, kalená
Hřídeleuhlíková ocel, povrchově kalená
Ložisková pouzdrabronz nebo ložisková litina

Smysl otáčení

Standardní provedení čerpadel je pravotočivé při pohledu ze strany pohonu. Na zvláštní požadavek lze čerpadlo upravit jako levotočivé - s opačným směrem proudění dopravované kapaliny. jediné čerpadlo však nelze použít pro oba směry točení.

Pohon

Zubová čerpadla je možno dodat samotná nebo s elektromotory, s nimiž jsou umístěna na společné základové desce. Přenos krouticího momentu je pružnou spojkou. Při nižších otáčkách, pod 720 min-1 je jako pohonu použito převodových elektromotorů nebo variátorů.

Na zvláštní požadavek mohou být elektromotory dodány v úpravě pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV 1, SNV 2).

Pojišťovací zařízení

Čerpadla ZOP nemají vlastní pojišťovací zařízení proti možnosti překročení maximálního dopravního tlaku čerpadla. Provoz čerpadla vyžaduje, aby bylo výtlačné potrubí v jeho blízkosti opatřeno pojistným ventilem.

Pracovní poloha

Čerpadla ZOP spojená s elektromotorem na společné základové desce mají vzhledem k patkovému provedení přirozenou pracovní polohu horizontální. Mohou však spolehlivě pracovat také v jiných polohách.

B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz