Čerpadla  >   Průmyslová, vodárenská  >   Ropné látky

Produkt: Zubová monobloková čerpadla
Výrobce: SIGMA 1868 spol. s r.o. (www.sigma.cz)
Typ: ZOL, ZTL
Ke stažení: Podrobné technické informace

Zubová monobloková čerpadla ZOL, ZTL

Použití

Zubová čerpadla jsou určena všeobecně na dopravu olejů a jiných chemicky neaktivních kapalin a látek s mazací schopností bez mechanických nečistot.

Typová řada ZOL

Představuje základní provedení pro široké použití při čerpání olejů a dále různých netuhnoucích a nekrystalizujících viskózních kapalin, jako např. tuků, mýdlových vod, emulzí, louhů atd. ve strojírenských oborech, v některých chemických provozech apod. Výhodné je jejich použití také jako tlakového zdroje v olejových hydraulických systémech, zejména v mazacích a chladicích zařízeních různých strojů a mechanismů.

Maximální dopravní tlak2,5 MPa
Maximální teplota čerpané kapaliny80 °C

Typová řada ZTL

Představuje provedení s topným štítem, určené především na dopravu viskózních, rychleji tuhnoucích látek, které vyžadují ohřev pro jejich udržení v čerpatelném tekutém stavu, jako jsou asfalty, dehty, mýdla, tuky, barvy, laky apod. Topný štít slouží pro nahřívání čerpadla a zbylé látky v čerpadle před jeho spuštěním nebo po dobu provozních přestávek.

Maximální dopravní tlak čerpadla1 MPa
Maximální teplota čerpané kapaliny130 °C
Maximální teplota ohřívací kapaliny130 °C
Maximální přetlak ohřívací kapaliny0,3 MPa

Konstrukce

Konstrukce obou typových řad je založena na unifikaci podstatné části stavebních dílů. Společným znakem je přírubové provedení s ozubenými koly s vnějším ozubením. Hřídele jsou uloženy oboustranně v ložiskových pouzdrech s nuceným mazáním dopravovanou kapalinou.

Ucpávka hnacího hřídele je měkká šňůrová nebo mechanická. Odlehčením ucpávky do sacího prostoru je zamezeno pronikání dopravované kapaliny kolem hnacího hřídele.

Hrdla mají vnitřní trubkový závit. Doporučený způsob připojení čerpadel na potrubí je utěsněnou závitovou trubkou s přírubou. Možno též použít fitinkové šroubení nebo příslušné závitové příruby podle ČSN.

Čerpadla typové řady ZTL mají zadní štít upraven pro vytvoření vytápěného prostoru, jenž je uzavřen víkem s otvory pro přívod a odvod topné kapaliny.

Materiálové provedení

Jako standardní je materiálové provedení s označením "LO" pro kapaliny chemicky neaktivní, kde hlavní díly jsou v těchto materiálových jakostech:

  • těleso čerpadla, štíty a topný štít jsou ze šedé litiny,
  • ozubená kola a hřídele jsou z konstrukční oceli,
  • ložisková pouzdra jsou z bronzu nebo legované litiny.

Pohon

Čerpadla ZOL, ZTL možno dodat samotná s volným koncem hřídele, zásadně však pro přímý pohon s přenosem krouticího momentu pružnou spojkou, s vyloučením jakéhokoliv radiálního nebo axiálního zatížení hnacího hřídele. Tyto podmínky platí i pro čerpadla dodávaná s nejběžnějšími typy elektromotorů jako standardní čerpací soustrojí, nesené spojovací lucernou s upevňovací patkou pro usazení na základ. Elektromotory jsou trojfázové, asynchronní, s rotorem nakrátko, v provedení IP 40/g, to je zavřené s vlastním povrchovým chlazením, pro napětí 380 V, 50 Hz. Rezerva ve výkonech elektromotorů připouští při otáčkách do 720 min-1, případně i 960 min-1 v určitých případech použití soustrojí na kapaliny s vyšší hodnotou viskozity, než je v tabulce technických údajů uvedený rozsah běžných viskozit - po předchozí konzultaci s výrobcem.

Na zvláštní požadavek mohou být typy elektromotorů dodány v úpravě pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 1 (SNV-1).

Smysl otáčení

Smysl otáčení hnacího hřídele čerpadla je jednoznačně vpravo při pohledu od pohonu.

Pojišťovací zařízení

Čerpadla nemají vlastní pojišťovací zařízení. Při nebezpečí překročení jmenovitého, resp. maximálního tlaku čerpadla a výkonu elektromotoru vyžaduje provoz čerpadla, aby výtlačné potrubí bylo v jeho blízkosti opatřeno pojistným ventilem.

B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz