Měření a regulace  >   Snímání hladin

Produkt: Plovákový snímač
Výrobce: FLYGT (int.flygt.com)
Typ: ENM-10

Plovákový snímač ENM-10

Nejjednodušší možná metoda kontroly hladiny!

Mechanický spínač v plastickém pouzdře je volně zavěšený na kabelu. Když úroveň tekutiny dosáhne plováku, pouzdro se nakloní a mechanický spínač sepne obvod, čímž zapne nebo zastaví pumpu nebo aktivuje signalizační zařízení.

Velkou výhodou je, že se neopotřebovává a nepotřebuje údržbu. Je vhodný pro čističky odpadních vod, pro kontrolu podzemní vody ve studních, pro kanalizace. Prakticky pro většinu aplikací kontroly hladin je ENM-10 ideálním řešením.

Pouzdro plováku je vyrobeno z polypropylenu a kabel je veden ve speciální PVC izolaci. Plastové části jsou svařené a sešroubované dohromady. Nikdy se nepoužívá lepidlo. Nečistoty a usazeniny na hladkém pouzdře neulpívají.

Plovákový snímač je k dispozici v různých provedeních podle druhu média, pro které je používán. Kabel standardního plovákového snímače je dlouhý 6, 13, 20 nebo 50 metrů pro tekutiny se specifickou hustotou mezi 0,95 a 1,10 g/cm3; pro ostatní hustoty je k dispozici pouze plovákový snímač s 20 m kabelem. Snímač odolává teplotě max. do 60 °C.

B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz