Tlakové stanice

Produkt: Čerpací stanice
Výrobce: Sigma 1868 spol. s r.o. (www.sigma.cz)
Typ: CS-500V, 1000V
Ke stažení: Podrobné technické informace

Čerpací stanice CS-500V, 1000V

Použití

Čerpací stanice CS se používají k zásobování hospodářství a průmyslu pitnou nebo užitkovou vodou bez mechanických přimísenin o teplotě vody do 30 °C a max. kyselosti 5,8 pH, pokud parametry čerpací stanice odpovídají požadavkům.

Čerpací stanice zajišťují samočinné zásobování odběrových míst vodou např. ze studny nebo sací jímky umístěné v těsné blízkosti čerpací stanice nebo při napojení na veřejnou síť jako zrychlovací stanice.

Popis

Čerpadlo udržuje v tlakové nádobě přetlak pomocí ovládacích přístrojů na předem stanoveném zapínacím a vypínacím přetlaku. Při odběru vody se vzduch v tlakové nádobě rozpíná, čímž vytlačuje vodu do rozvodné sítě. Klesne-li přetlak v tlakové nádobě na zapínací přetlak, uvede se automaticky do chodu podle typu stanice jedno, dvě nebo tři čerpadla a pracují tak dlouho, dokud přetlak nedosáhne nastavený vypínací přetlak.

U čerpacích stanic s jedním čerpadlem je průměrný odběr vody dán průměrným množstvím mezi zapínacím a vypínacím přetlakem. Špičkový odběr je dán průtokem při zapínacím přetlaku čerpadla.

U čerpacích stanic se dvěma a třemi čerpadly je průměrný odběr vody dán průměrným množstvím mezi zapínacím a vypínacím přetlakem 1. čerpadla. Špičkový odběr je dán průtokem při zapínacím přetlaku 2. čerpadla.

Součástí stanice je ovládací skříň, která obsahuje hlavní vypínač, signalizaci poruchy, ovládání čerpadel automaticky a ručně, automatickou nebo ruční záměnu pořadí čerpadel.

Na přání zákazníka lze automatický chod CS řídit pomocí tlakových spínačů nebo snímače tlaku s možností jednoduché reálné korekce tlak. rozsahu a jejich výstupem na digitálním ukazateli ovládací skříňky. V tomto provedení je již standardně začleněna automatická záměna čerpadel.

Dále lze variantně upravit el. vybavení CS tak, aby bylo možno dálkově sledovat parametry čerpací stanice (tlak. poměry, okamžitý průtok a proteklý objem, signalizace poruchy).

Hlavní komponenty čerpací stanice jsou přimontovány na společném kovovém základovém rámu. Čerpací stanice pak tvoří pro zákazníka celistvý montážní komplet, který projektantům a montérům podstatně usnadňuje řešit problém umístění, instalace a zabudování čerpací stanice v určených hospodářských a průmyslových objektech.

Materiálové provedení

Čerpadlo

Sací a výtlačné tělesošedá litina
Oběžné kološedá litina
Hřídelnerez ocel

Tlaková nádoba

Plášť nádobyocel
Pryžový vakzdravotně nezávadná pryž

Ovládací přístroje vyhovují požadavkům provozu čerpací stanice.

Podmínky pro pracovní prostředí

Čerpací stanice mohou pracovat ve vlhkém, nemrznoucím a nevýbušném prostředí, dle předem zpracovaného technického projektu. Elektrická instalace musí odpovídat požadavkům ČSN pro dané prostředí.

Technické údaje

Typ čerpací staniceOdebírané množství vodyTlak. rozsahČerpadloTN (s vakem)
průměrnéšpičkovétypelm.
[l.s-1][l.s-1][MPa][kW][l/MPa]
CS-500V-2-R122,50,2-0,3532-CVXV-42,2500/1
CS-500V-3-R11,82,30,29-0,4932-CVXV-52,2500/1
CS-500V-4-R11,72,20,36-0,5832-CVXV-63500/1
CS-500V-2-R24,70,2-0,352x32-CVXV-42,2500/1
CS-500V-3-R1,84,40,29-0,492x32-CVXV-52,2500/1
CS-500V-4-R1,74,20,36-0,582x32-CVXV-63500/1
CS-500V-2-R324,70,2-0,353x32-CVXV-42,2500/1
CS-500V-3-R31,84,40,29-0,493x32-CVXV-52,2500/1
CS-500V-4-R31,74,20,36-0,583x32-CVXV-63500/1
CS-1000V-2-R24,70,2-0,352x32-CVXV-42,21000/1
CS-1000V-3-R1,84,40,29-0,492x32-CVXV-52,21000/1
CS-1000V-4-R1,74,20,36-0,582x32-CVXV-631000/1
CS-1000V-2-R324,70,2-0,353x32-CVXV-42,21000/1
CS-1000V-3-R31,84,40,29-0,493x32-CVXV-52,21000/1
CS-1000V-4-R31,74,20,36-0,583x32-CVXV-631000/1
CS-1000V-3-R2490,33-0,412x32-CVXV-3-10141000/1
CS-1000V-4-R2490,41-0,492x32-CVXV-3-1005,51000/1
CS-1000V-5-R2490,47-0,592x32-CVXV-4-1015,51000/1
CS-1000V-3-R111,54,80,33-0,411x32-CVXV-4
1x40-CVXV-3-101
2,2
4
1000/1
CS-1000V-4-R111,54,80,41-0,491x32-CVXV-5
1x40-CVXV-3-100
2,2
5,5
1000/1
CS-1000V-5-R111,550,47-0,591x32-CVXV-6
1x40-CVXV-4-101
3
5,5
1000/1

Rozměrový náčrtek CS-500V s jedním čerpadlemDiagram CS-1000V se dvěma čerpadlya

Diagram CS-500V s jedním čerpadlem

B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz