Tlakové stanice

Produkt: Stanice na zvyšování tlaku, hasicí zařízení
Výrobce: KSB (www.ksbpumpy.cz)
Typ: Hya-Eco
Ke stažení: Podrobné technické údaje

Hya-Eco s čerpadly Movichrom NB

zvětšit 

Oblasti použití

  • obytné budovy
  • nemocnice
  • kancelářské objekty
  • hotely
  • obchodní domy
  • průmysl
  • další možné aplikace

Dopravovaná média

Pitná voda, voda užitková, na hašení, na ochlazování - pokud materiály tohoto zařízení nejsou chemicky nebo mechanicky napadány.

Provedení

Plně automatická zařízení na zvyšování tlaku v kompaktní konstrukci se 2 až 3 vysokotlakými čerpadly s plně elektronickým řízením pro zajišťování požadovaného zásobovacího tlaku, se sériově zabudovaným bezpotenciálovým kontaktem pro sběrné hlášení poruchy a Life-Zero kontrolou napojených senzorů. Sestava a funkce dle DIN 1988, díl 5.

Provozní údaje

Dopravované množství Qdo 45 m3/h, 12,5 l/s s max. 3 čerpadly *)
Dopravní výška Hdo 80 m
Teplota dopravovaného médiado 70 °C, do 25 °C dle DIN 1988(DVGW)
Okolní teplotaaž 40 °C
Koncový tlak zařízení pddo 10 barů
Vstupní tlak pvstupdo 6 barů
Přípustné kolísání tlaku před vstupem+0,3/-0,2 bary
U většího kolísání tlaku zabudovat redukční ventil, resp. regulátor tlaku
Napětí3/PE, AC 400 V, 50 Hz

*) s rezervním čerpadlem pro zátěž při špičce

Pohon

U Movichromu NB pomocí povrchově chlazeného třífázového motoru s kotvou nakrátko, 220 - 240 V / 380 - 420 V, tvar V18, způsob krytí IP 44, izolační třída F, výrobek KSB.

Označení

B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz