Vývěvy

Produkt: Rotační vývěvy
Výrobce: SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. (www.sigmapumpy.com)
Typ: RV-248, RV-558
Ke stažení: Podrobné technické informace

Vodokružné vývěvy RV

Využití

  • Potravinářství
  • Zemědělství
  • Ostatní

Použití

Vývěvy RV se používají v mnoha průmyslových odvětvích s vakuovou technikou, zejména pak při výrobě porcelánu a stavebních hmot, v potravinářském průmyslu k vakuové kondenzaci a vakuovému vysoušení při výrobě různých produktů a látek (výroba jamů, sladových extraktů, sušeného mléka, ovoce, droždí a mýdla).

Často se používají jako součást dojících zařízení v kravínech.

Jiný způsob použití je odsávání vzduchu jako je evakuace čerpadel a jejich sacích řadů.

V kombinaci s podtlakovou nádobou s elektrodovým spínacím nebo plovákovým zařízením tvoří vývěvy automatické evakuační stanice k zabezpečování provozu důležitých čerpadel v průmyslu, v čerpacích a protipožárních stanicích, v provozu vodárenských násosek nebo k trvalému zajištění předepsaného vakua při některých výrobních procesech.

Vodokružné vývěvy RV je možno použít také jako nízkotlaké kompresory, jež dosahují max. přetlaku 12 m.

Popis

Rotační vývěvy se vyrábí ve dvou velikostech:

  • dvoustupňové RV-248
  • jednostupňové RV-558

Vývěva RV-248 má dvě paprsková oběžná kola, která pracují v tělesech článků s vhodně upravenými kanály.

Jednostupňové vývěva RV-558 má jedno oběžné kolo, jehož pracovní prostor je od tělesa vývěvy oddělen rozváděcí deskou se sacím a výtlačným kanálem.

Hřídel u obou typů je oboustranně uložen v kuličkových ložiskách, k nimž je snadný přístup z obou vnějších stran stroje.

Těsnění hřídele je pomocí mechanických ucpávek. Provozní kapalina je čistá studená voda.

Materiálové provedení

Sací a výtlačná tělesa, tělesa článků a ložiseklitina
Oběžná kolabronz
Hřídelenerez ocel

Činnost vývěvy

Oběžná kola vývěvy se zahnutými lopatkami jsou umístěna excentricky proti statoru. Do vývěvy se během provozu neustále přivádí chladící (provozní) voda, která je unášena lopatkami oběžných kol a vytváří na obvodě prstenec. Vzniknou tak komůrky, omezené lopatkami a vodou. Při otáčení rotoru se objem komůrek nejprve zvětšuje, nastává sání, potom zmenšuje a nasává výtlak vzduchu. Se vzduchem odchází do výtlačného hrdla odpovídající množství chladící vody, jejíž výstupní teplota musí odpovídat požadovanému vakuu.

K utěsnění a odvádění tepla vzniklého třením i kompresí slouží přiváděná čistá voda. Na teplotě této provozní vody a na barometrickém tlaku je pak závislé nejvyšší dosažitelné vakuum.

Připomínky pro projekci

Pro úsporu provozní vody je možno použít otevřené cirkulační nádoby, ve které se provozní voda z vývěvy ochlazuje. Úbytek provozní vody je nutno doplňovat čistou studenou vodou.

Pro funkci vývěvy jako kompresoru je rovněž zapotřebí čisté provozní vody. Mimoto kompresor vyžaduje na výtlačné straně připojení na odlučovač vody. Je to v podstatě tlaková nádoba s manometrem, odvodňovacím zařízením, vodoznakem, pojistným ventilem atd.

Technická data

RV-248

Průtok min.450 l/min
Průtok max.630 l/min
Tlak max.-0,95 bar
Výkon max.2,36 kW
Teplota média15 °C

>> Diagram vývěvy RV-248 <<

RV-558

Průtok min.1500 l/min
Průtok max.2004 l/min
Tlak max.-0,95 bar
Výkon max.3,85 kW
Teplota média15 °C

>> Diagram vývěvy RV-558 <<

B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz