Vývěvy

Produkt: Rotační vývěva
Výrobce: SLOVPUMP Trade (www.slovpump.sk)
Typ: SZO

SZO - rotační vývěva

Použití

Rotační vývěvy SZO jsou určené k odsávání vzduchu, plynů a par mechanicky čistých, případně částečně znečištěných (rozměr pevné částice do 0,1 mm). Vývěvy SZO jsou určené hlavně pro potravinářský, chemický, hutnický a stavební průmysl.

Rozsah kyselosti pH při 20 °C

Materiálové provedení LN, LC 6 - 8
Materiálové provedení LB6 - 7,5
Materiálové provedení ZC6 - 14

Konstrukce

Rotační vývěvy SZO jsou horizontální, jednočinné stroje. Podle toho, zda je plyn nasáván a vytlačován na obou stranách, nebo na jedné straně oběžného kola, dělí se vývěvy na dvojstranné a jednostranné. Stator vývěvy tvoří tenkostěnné těleso válcovitého tvaru. Vůči rotoru je excentricky uložen. Rotor vývěvy se skládá z oběžného kola uloženého na hřídeli a pouzder.

Ucpávka

  • v provedení 00 měkká provazcová
  • v provedení 100 mechanická
  • v provedení 102 mechanická, do prostředí s nebezpečím výbuchu

Vývěvy řady SZO v provedení 102 jsou určené pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a jsou charakterizované jako:

  • Strojní zařízení skupiny I kategorie M2 (zařízení pro prostory SNM 2 a SNM 1) a používají se na odsávání tetanových směsí v mobilních nebo stálých degazačních stanicích.
  • Strojní zařízení skupiny II kategorie 2 (zařízení pro prostory SNV 2 a SNV 1) teplotní třídy T4 (max. povrchová teplota do 135 °C), určeno pro výbušnou atmosféru tvořenou parami, plyny nebo mlhami ("G") a používají se na odsávání vzduchu nebo plynů odpovídajících zápalnými vlastnostmi plynům skupiny IIB. Použití vývěv pro určitý plyn je nutné konzultovat s výrobcem z důvodu posouzení korozních vlivů.

Nevýbušné provedení

  • ex II 2G IIB T4 - SNV 1, SNV 2
  • ex I M2 - SNM 1, SNM 2

Provedení

LN - těleso, víko tělesa, víko ucpávky, ložiskové těleso, ventilové rozváděcí desky jsou z šedé litiny, hřídel je z konstrukční oceli, oběžné kolo z bronzu.
LC - těleso, oběžné kolo, víko tělesa, víko ucpávky, ložiskové těleso, ventilové rozváděcí desky jsou z šedé litiny, hřídel je z konstrukční oceli.
LB - těleso, víko tělesa, víko ucpávky je z šedé litiny, oběžné kolo, pouzdro ucpávky, ventilové rozváděcí desky, pouzdro ucpávky jsou z bronzu, hřídel je z konstrukční oceli.
ZC - díly přicházející do styku s čerpaným médiem jsou z korozivzdorné oceli.

B.K.T., spol. s r.o., Roháčova 639, 390 02 Tábor
tel.: 381253797, 381256355  fax: 381254483  e-mail: bkt@bkt.cz